ശക്തിപ്പെടുത്തലും ബണ്ടിംഗും

കനത്ത ബണ്ടിലുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന് ഫിലമെൻ്റ് ടേപ്പുകളും അനുയോജ്യമാണ്.ഹെവി-ഡ്യൂട്ടി സ്ട്രാപ്പിംഗ് ടേപ്പുകൾ ഒരു സ്ലിം പ്രൊഫൈലിൽ അസാധാരണമായ ഹോൾഡിംഗ് പവറും ശക്തിയും നൽകുന്നു, കൂടാതെ ധാരാളം ഉപയോഗങ്ങൾ ഉണ്ട്.ഈ ഉയർന്ന കരുത്തുള്ള ടേപ്പുകൾ പലകകളിൽ പെട്ടികൾ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനും ലോഹ പൈപ്പുകൾ പോലെയുള്ള ഭാരമേറിയ വസ്തുക്കൾ ബണ്ടിൽ ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പാക്കേജുകളിൽ ബണ്ടിൽ ചെയ്യാൻ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനും അനുയോജ്യമാണ്.

ഹൈ ടെൻസൈൽ സ്ട്രാപ്പിംഗും ബണ്ടിംഗ് ടേപ്പും മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാൻഡിംഗിന് ഫലപ്രദമായ ഒരു ബദലാണ്, ഇതിന് പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, ഉൽപ്പന്നത്തിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്താം.സ്ട്രെച്ച് റാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർഗ്ലാസ് ടേപ്പുകൾക്ക് പകരം ഇത് ഉപയോഗിക്കാം, അവ പ്രയോഗിക്കാൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഉയർന്ന സ്ട്രെച്ച് ഉള്ളതും ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവർത്തിച്ചുള്ള റാപ്പിംഗുകൾ ആവശ്യമാണ്.

1.Reniforcing ആൻഡ് ബണ്ടിൽ